Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Onderwerpen

Het gezag over een kind omvat de plicht en het recht van een ouder om zijn of haar minderjarige kind / kinderen te verzorgen en op te voeden. Als je het gezag hebt over je kind / kinderen, dan ben je daar dus voor verantwoordelijk. Ook heb je als gezaghebbende ouder de plicht krijgt om het kind te onderhouden (alimentatieplicht).

Een ouder met ouderlijk gezag is daarnaast bevoegd om beslissingen te nemen ten aanzien van een kind. Denk hierbij aan medische beslissingen, de schoolkeuze en reizen naar het buitenland.

Wie heeft gezag?

De moeder (de vrouw die het kind baart) is van rechtswege altijd belast met het ouderlijk gezag. 

Ouderlijk gezag kunnen we onderverdelen in eenhoofdig gezag en gezamenlijk gezag.

  • Eenhoofdig gezag.

    Wanneer een kind wordt geboren en je als ouders niet met elkaar getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap hebt), dan krijg je niet automatisch samen het ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft in dat geval het ouderlijk gezag.

  • Gezamenlijk gezag.
    Als een kind tijdens huwelijk (of een geregistreerd partnerschap) wordt geboren, dan krijgen de beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Wil je samen het gezag uitoefenen maar ben je niet van rechtswege belast met het ouderlijk gezag, dan kun je als ouders hiervoor samen een verzoek indienen bij de rechtbank. Pas nadat de rechtbank hierop een beslissing heeft genomen, volgt een aantekening in het gezagsregister en zullen de beide ouders zijn belast met het ouderlijk gezag.

Wil de moeder (die automatisch het ouderlijk gezag krijgt) aan dit verzoek niet meewerken, dan kan de vader (middels een advocaat) hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank.

Gezag na sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wanneer de juridische ouders na de geboorte van het kind of kinderen een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan, krijgen zij automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen.

Scroll naar boven