Scheiden en schulden & beurt voorbij?

Op 9 juni 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak van een cliënt van Heleen.

Met die uitspraak is onderstreept dat als echtgenoten samen een schuld aangaan, zij die schuld bij scheiding ieder voor de helft moeten dragen en dat het alleen onder heel uitzonderlijke omstandigheden redelijk kan zijn om te bepalen dat slechts één van partijen die schuld moet dragen.

Het Hof had bepaald dat na de scheiding alleen de man de gezamenlijk aangegane schuld zou moeten dragen. De Hoge Raad heeft die uitspraak van het Hof vernietigd omdat het Hof onvoldoende had gemotiveerd waarom in dit specifieke geval sprake zou zijn van heel uitzonderlijke omstandigheden.

Ook om proces-technisch redenen is deze uitspraak van de Hoge Raad interessant.


De advocaat van de vrouw had geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen tegen de door de man ingediende eis in cassatie maar diende later nog wel een brief in. De Hoge Raad gaf antwoord op de vraag of de vrouw zich op dat latere moment nog wel mocht mengen in de procedure of dat haar beurt voorbij was. Dat mocht, maar níet om via die brief alsnog te reageren op de eis van de man, zoals de vrouw wel deed. De Hoge Raad liet de brief van de vrouw daarom buiten beschouwing.

Lees hier de betreffende uitspraak.

Lees hier de blog van de cassatieadvocaat.

—————————————-

De Hoge Raad heeft deze kwestie voor verdere behandeling terugverwezen naar een ánder Hof dan het Hof dat eerder uitspraak deed. Bij het doen van uitspraak door dat andere Hof zal rekening moeten worden gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad.

Lees hier meer over de de werkwijze van de Hoge Raad. 

Scroll naar boven