Vermogensverdeling

Wanneer partijen uit elkaar gaan, zullen alle bezittingen moeten worden verdeeld en moeten er afspraken worden gemaakt over de onderlinge draagplicht van eventuele schulden.

Voor wat betreft de bezittingen valt onder meer te denken aan:

  • een koopwoning;
  • de verdeling van de inboedel;
  • auto’s;
  • caravans;
  • motoren;
  • schulden en leningen;
  • spaartegoeden;
  • een eigen bedrijf;

Met behulp de checklist bezittingen en schulden (https://www.verder-online.nl/media/1115/vfas_checklist_bezittingen_en_schulden_10_09_2010.pdf), opgesteld door de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators), kun je een overzicht maken van de bezittingen en schulden die er zijn.

Om tot goede afspraken te komen, is het nodig dat er een zo volledig mogelijk overzicht wordt gemaakt van alle bezittingen en schulden. Vervolgens kan per bestanddeel worden bekeken waarover overeenstemming kan worden bereikt en waarover niet.

Ten aanzien van de bestanddelen waarover geen overeenstemming wordt bereikt of over het geheel aan bezittingen en schulden kan aan de rechter worden gevraagd een beslissing te nemen.

Scroll naar boven