Ontslag op staande voet

Als een werknemer zich schuldig maakt aan ernstige zaken, zoals diefstal van de werkgever, het zich ernstig misdragen tijdens het werk tegen collega’s of de werkgever (bijvoorbeeld bij fysiek geweld), dronken of stoned op het werk verschijnen, dan kan dit voor de werkgever een reden zijn om een werknemer op staande voet ontslaan.

De werkgever moet zich bij een ontslag op staande voet aan strikte eisen houden. Zo moet de werkgever het ontslag op staande voet zo snel mogelijk nadat de misdraging heeft plaatsgevonden geven (“onverwijld” heet dat in de wet), maar er moet ook een afweging worden gemaakt door de werkgever van de belangen van de werkgever bij het ontslag en het belang van de werknemer.

Bij een terecht ontslag op staande voet heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering. Ook moet er een boete worden betaald aan de werkgever.

Het risico dat een ontslag op staande voet bij de rechter niet in stand blijft en de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd, is groot. Dit kan grote financiële consequenties voor de werkgever met zich meebrengen, omdat de werkgever dan alsnog met terugwerkende kracht het salaris moet doorbetalen en de werkgever de werknemer weer aan het werk moet laten gaan.

Ben je op staande voet ontslagen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om hier bezwaar tegen te maken. Je moet dit doen binnen twee maanden nadat het ontslag op staande voet is gegeven. Maak je niet tijdig bezwaar tegen een ontslag op staande voet, dan is kun je daar geen actie meer tegen ondernemen.

Scroll naar boven