BEËINDIGING VIA UWV (MIDDELS EEN ONTSLAGAANVRAAG)

Indien de werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen in verband met bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dan kan de werkgever hiervoor toestemming vragen bij het UWV.

De werkgever zal aan het UWV moeten uitleggen waarom het noodzakelijk is dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt beëindigd.

Bij een beëindiging in verband met bedrijfseconomische redenen zal de werkgever het UWV in ieder geval dienen aan te tonen:

  • de bedrijfseconomische reden(en) die de werkgever heeft om de werknemer te ontslaan;
  • hoe de werkgever heeft vastgesteld welke werknemer of werknemers dienen te worden ontslagen (het zogenaamde afspiegelingsbeginsel);
  • welke inspanningen de werkgever heeft verricht om zijn werknemer of werknemers te herplaatsen.

Bij een beëindiging in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid (in beginsel na twee jaar arbeidsongeschiktheid) zal de werkgever aan het UWV aan te tonen:

  • wat de reden is dat de werknemer door ziekte of handicap het werk niet meer kan doen;
  • dat het niet waarschijnlijk is dat werknemer binnen 26 weken zal herstellen en weer in staat zal zijn het werk te hervatten;
  • dat het niet mogelijk is dat de werkzaamheden van werknemer zodanig worden aangepast dat werknemer in staat zal zijn om het werk te hervatten;
  • dat het niet mogelijk is om werknemer te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming;
  • dat de wettelijke termijn van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte voorbij is.

Verleent het UWV toestemming voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan zal een zogenaamde ontslagvergunning worden afgegeven.

Wordt je ontslagen met toestemming van het UWV, dan moet de werkgever een transitievergoeding betalen en de vakantiedagen die je nog hebt staan.

Scroll naar boven