Ouderschapsplan

Ouderschapsplan, wat is dat precies?

Onderwerpen

Als ouders ben je samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van jullie kind of kinderen. Gaan jij en je partner uit elkaar, dan is het belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken en deze afspraken ook vast te leggen in een document. Dit document noemen we een ouderschapsplan.

Is een ouderschapsplan verplicht?

Ja, het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, maar ook voor ouders die samenwonen en allebei het gezag hebben over hun kind of kinderen. 

Het opstellen van een ouderschapsplan is tevens een vereiste om via de rechtbank te mogen scheiden (als getrouwde ouders of ouders geregistreerd partnerschap). 

Lukt het jullie als ouders niet om een ouderschapsplan met elkaar te sluiten, dan zal de rechter een beslissing nemen over de verdeling van de zorgregeling. 

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan moet in ieder geval worden opgenomen:

  • Op welke manier jullie als ouders je kind/kinderen hebt betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • Hoe de verdeling van de zorg en opvoeding van jullie kind/kinderen eruit zal komen te zien;
  • Op welke manier en ook hoe vaak jullie elkaar informatie zullen geven over jullie kind/kinderen;
  • Op welke manier jullie samen belangrijke beslissingen nemen over jullie kind/ kinderen, denk aan bijvoorbeeld de schoolkeuze;
  • De verdeling van de  kosten van verzorging en opvoeding van jullie kind/ kinderen (ook wel kinderalimentatie genoemd). 

Daarnaast kunnen jullie ook andere afspraken vastleggen in een ouderschapsplan. Denk hierbij aan:

  • Hoe jullie als ouders met elkaar omgaan, maar ook met andere familieleden en eventuele nieuwe partners;
  • Wie welke beslissingen neemt als het gaat om medische beslissingen, persoonlijke verzorging (kapper, piercings, tattoo’s), buitenschoolse activiteiten (zoals sport of muziekles), etc.

Kan een ouderschapsplan worden gewijzigd?

Ja dat is mogelijk. Het kan voorkomen dat de afspraken die jullie hebben gemaakt moeten worden aangepast omdat er een wijziging is opgetreden in bijvoorbeeld het inkomen van één van jullie. Hierdoor kan het gebeuren dat de kinderalimentatie die jullie zijn overeengekomen niet meer passend is.

Ook een verhuizing, een verandering van de school van het kind / de kinderen of een verandering in de werktijden van één van jullie kan reden zijn om het ouderschapsplan opnieuw te bekijken.

Jullie kunnen het ouderschapsplan samen in overleg met elkaar aanpassen. Lukt het jullie niet om nieuwe afspraken te maken, dan kan het zinvol zijn om een mediator te raadplegen.

Liggen jullie ideeën te ver uit elkaar, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij de rechtbank en aan de rechter te vragen een beslissing te nemen.

Let op: beschikking.

Sluit je met elkaar een ouderschapsplan en neem je hierin een alimentatieverplichting op? Laat dit ouderschapsplan dan altijd door de rechtbank aan een beschikking hechten (we noemen dit bekrachtigen). Mocht de ouder die de alimentatie dient te betalen dit niet doen, dan heb je een titel om de alimentatie via een incassobureau te incasseren. Zonder titel is het incasseren van achterstallige alimentatie niet mogelijk.

Scroll naar boven