Mediation

Wat is mediation?

Middels mediation kan je samen met jouw partner de gevolgen van een (echt)scheiding regelen of eerder gemaakte afspraken over bijvoorbeeld een omgangsregeling of over alimentatie aanpassen.  

De mediator begeleidt het gesprek tussen jou en jouw partner en geeft jullie alle relevante (juridische) informatie om beslissingen te kunnen nemen. Als het jullie lukt om afspraken te maken dan worden deze door de mediator schriftelijk vastgelegd.

Brokers advocaten & mediators biedt mediation aan op het gebied van familierecht en ontslagrecht.

Verschil mediator / advocaat-mediator (vFAS-mediator)?

Wie op zoek gaat naar een mediator zal er snel achter komen dat er een groot aanbod is van mediators. Ga je op zoek naar een mediator, houdt er dan rekening mee dat niet elke mediator ook advocaat is en dat daarnaast niet elke mediator een (specialisatie)opleiding heeft gevolgd. 

De mediators binnen ons kantoor zijn aangesloten bij de vFAS (een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen-, familie- en erfrecht). 

Daarnaast zijn onze mediators tevens advocaat. Zij onderscheiden zich van andere mediators doordat zij jou ook van juridische informatie kunnen voorzien en, indien van toepassing, de procedure bij de rechtbank kunnen afwikkelen (bijvoorbeeld voor het aanvragen van de echtscheiding). Dit in tegenstelling tot gewone mediators die niet mogen procederen bij de rechtbank.

Voorwaarden van mediation:

Voordat kan worden gestart met de mediation, dient een mediationovereenkomst te worden getekend. Hierin zijn de spelregels opgenomen die zullen gelden tijdens en ook na de mediation, zowel voor de betrokken partijen als voor de mediator. 

Een aantal van die regels zijn:

    • partijen gedragen zich met respect tegenover elkaar en de mediator;
    • partijen zetten zich naar behoren in om de mediation tot een goed einde te brengen;
    • partijen zijn bereid naar elkaars zienswijze en argumenten te luisteren; 
    • Al hetgeen tijdens de mediation door de partijen wordt medegedeeld is vertrouwelijk en geldt als aan de mediator en aan elkaar toevertrouwd;
    • de mediator kan partijen slechts in het kader van de mediation begeleiden en zij, noch een kantoorgenoot, kan voor een van hen afzonderlijk in een procedure ter zake optreden.

De mediator zal deze mediationovereenkomst tijdens de eerste bespreking met partijen doornemen. Pas nadat de mediationovereenkomst door alle partijen is ondertekend, zal worden gestart met de mediation. 

Kennismaking met mediation (gratis)

Ons kantoor biedt gratis een eerste kennismakingsgesprek aan. Waarom doen we dit? Omdat ons kantoor het belangrijk vindt dat partijen eerst kennis maken met de mediator. 

Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt besproken wat jullie van de mediator mogen verwachten en wat van jullie verwacht wordt tijdens de mediation. Ook zal aan de orde komen welke kosten er aan het mediationtraject zijn verbonden. indien beide partijen een goed gevoel hebben na deze kennismaking, kan een eerste afspraak worden gemaakt om met de mediation te starten. 

 

Zelf aan de slag?

Brokers advocaten & mediators maakt tijdens de mediation gebruik van eigen modellen voor het ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant.

Zijn er minderjarige kinderen? Dan is het mogelijk om zelf alvast een begin te maken met het invullen van het ouderschapsplan. De mediator zal tijdens de mediation de inhoud van het ouderschapsplan met jullie bespreken.

Scroll naar boven