Erkenning

Wat is erkenning?

De moeder uit wie een kind wordt geboren is altijd juridisch ouder. Daarnaast is zij van rechtswege belast met het ouderlijk gezag.

Wanneer een kind wordt geboren, maar je als ouders niet getrouwd bent en er ook geen geregistreerd partnerschap is gesloten, dan wordt de vader van dit kind niet automatisch aangemerkt als juridisch vader.

Erkenning kan tot stand komen door middel van:

  • een akte van erkenning, opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • een notariële akte, opgemaakt door een notaris.

Voor de erkenning van het kind door de vader is toestemming van de moeder nodig. De vader hoeft overigens niet de biologische vader te zijn van het kind om het kind toch te mogen erkennen.

De vader kan een kind ook zowel voor als na de geboorte al erkennen.

Door de erkenning van een kind ontstaat er een juridische relatie tussen de vader en het kind.  De vader krijgt:

  • de plicht om het kind te onderhouden (alimentatieplicht); en
  • het recht op omgang en informatie over het kind.

Ook heeft erkenning van een kind tot gevolg dat een kind erfgenaam wordt mocht de vader komen te overlijden.

Toestemming van de moeder (en het kind)

Voor de erkenning van een kind dat nog geen 16 jaar is, is de toestemming van de moeder nodig. Daarnaast geldt dat wanneer het kind tussen 12 en 16 jaar oud is, naast de moeder ook het kind zelf toestemming moet geven.

Geeft de moeder geen toestemming om het kind te erkennen, dan kun je hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank.

Scroll naar boven