Arbeidsmediation

Onderwerpen

Ook bij de geschillen tussen werkgever en werknemer wordt de laatste jaren vaak mediation ingezet om te zorgen dat de problemen niet verder oplopen of zelfs escaleren.

Arbeidsmediation wordt vaak ingezet in de volgende gevallen:

  • een verschil van inzicht tussen de werkgever en de werknemer over de manier waarop werkzaamheden moeten worden verricht;
  • een verschil van inzicht tussen de werkgever en de werknemer bij de nieuwe invulling van de gewijzigde functie van de werknemer;
  • de situatie waarbij de werknemer (mede) arbeidsongeschikt is geraakt door een verschil van inzicht met de werkgever over de uitvoering van het werk;
  • verschillen van inzicht binnen een team over de werksfeer of de uitvoering van de diverse functies binnen het team.

Het doel van deze mediation is om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om weer tot een herstel van de (werk)relatie te komen.

Lukt dat niet, dan kunnen werkgever en werknemer onderzoeken of zij  samen tot een oplossing kunnen komen om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen.

Onze zeer ervaren mediators kunnen je begeleiden bij arbeidsgeschillen.

Voorwaarden van mediation:

Voordat kan worden gestart met arbeidsmediation, dient een mediationovereenkomst te worden getekend. Hierin zijn de spelregels opgenomen die zullen gelden tijdens en ook na de arbeidsmediation, zowel voor de betrokken partijen als voor de mediator.

Een aantal van die regels zijn:

  • partijen gedragen zich met respect tegenover elkaar en de mediator;
  • partijen zetten zich naar behoren in om de mediation tot een goed einde te brengen;
  • partijen zijn bereid naar elkaars zienswijze en argumenten te luisteren;
  • al hetgeen tijdens de mediation door de partijen wordt medegedeeld is vertrouwelijk en geldt als aan de mediator en aan elkaar toevertrouwd;
  • de mediator kan partijen slechts in het kader van de mediation begeleiden en zij, noch een kantoorgenoot, kan voor een van hen afzonderlijk in een procedure ter zake optreden.

De mediator zal deze mediationovereenkomst tijdens de eerste bespreking met partijen doornemen. Pas nadat de mediationovereenkomst door alle partijen is ondertekend, zal worden gestart met de mediation.

Voor deze arbeidsmediation bieden wij een scherp uurtarief of een pakketprijs. Heb je vragen? Bel ons op 030-241 35 46 en vraag naar de mogelijkheden.

Scroll naar boven