Uit elkaar / scheiden

Scheiden ingewikkeld? Jazeker, maar met de juiste begeleiding wordt het een stuk overzichtelijker.

Onderwerpen

Iedereen kent wel iemand die gescheiden is of gaat scheiden. Maar wat als jij degene bent die in die situatie terecht komt, waar moet je dan aan denken en hoe verloopt een echtscheidingsprocedure? Wij kunnen je helpen en informeren je graag. 

Kom je liever een keer langs op kantoor? Dat kan natuurlijk ook. Maak dan gelijk een afspraak met ons kantoor. 

Uit elkaar, wat nu?

Allereerst is het belangrijk om na te gaan of en zo ja, welke afspraken er tijdens jullie relatie door jullie met elkaar zijn gemaakt, zoals:

   • Zijn jullie getrouwd en zo ja, zijn er huwelijksvoorwaarden opgesteld?
   • Zijn jullie samenlevers en zo ja, is er een samenlevingsovereenkomst opgesteld?
   • Zijn jullie geregistreerd partners en zijn er partnerschapsvoorwaarden opgesteld?
   • Zijn jullie getrouwd of geregistreerd partner geworden na 1 januari 2018?

Hebben jullie afspraken op papier gezet (neem bijvoorbeeld de huwelijksvoorwaarden), maar kun je deze niet meer terugvinden? Geen paniek, deze kunnen worden opgevraagd bij de rechtbank of de notaris.

Waar moet ik nog meer aan denken?

Zodra de beslissing genomen is dat jij en je partner uit elkaar gaan, zullen er in korte tijd veel onderwerpen aan de orde komen.  

Denk hierbij aan:

 • Welk recht en welke afspraken (huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst) zijn van toepassing?
 • Is er een huurwoning? Zo ja, wie zet het huurrecht na de scheiding voort?
 • Is er een koopwoning? Zo ja, kan een van jullie de woning overnemen of moet de woning worden verkocht?
 • Welke bezittingen en schulden zijn er?
 • Is er pensioen opgebouwd en zo ja, waar en hoe?
 • Zijn er minderjarige kinderen? Zo ja, dan zal er een ouderschapsplan moeten worden opgesteld (wettelijk verplicht).
 • Heb je recht op / behoefte aan kinderalimentatie?
 • Heb je recht op / behoefte aan partneralimentatie?

Inschakelen van een advocaat

Eén gezamenlijke advocaat (mediator)

Zijn jullie erover eens dat jullie willen gaan scheiden en zijn jullie het ook (grotendeels) eens over de afspraken die er moeten worden gemaakt? Dan is mediation aan te raden. 

Bij mediation proberen jullie samen en onder begeleiding van een mediator tot afspraken te komen of (indien aanwezig) problemen op te lossen. 

De afspraken die jullie met elkaar maken zullen worden vastgelegd in een ouderschapsplan (wanneer er een minderjarig kind is / er minderjarige kinderen zijn) en/of in een echtscheidingsconvenant. 

Ieder een eigen advocaat

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat jullie over één of meer onderdelen van hetgeen geregeld moet worden bij de scheiding geen overeenstemming kunnen bereiken; jullie ideeën en belangen liggen te ver uit elkaar. In dat geval is het verstandig dat ieder van jullie een eigen advocaat inschakelt om zich te laten bijstaan. 

Middels goed overleg, waarbij ieder zich laat bijstaan door een advocaat, kan het alsnog mogelijk zijn om tot afspraken te komen en deze afspraken vervolgens vast te leggen in een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant. 

Blijkt ook dat niet mogelijk, dan zal er een procedure gestart moeten worden of zullen er aanvullende verzoeken worden gedaan in de scheidingsprocedure, waarbij de rechter uiteindelijk een beslissing neemt over zaken waar jullie het niet met elkaar eens kunnen worden.  (deze beslissing noemen we een beschikking). 

De procedure bij de rechtbank

Wanneer je getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap hebt) en wilt scheiden, is het nodig dat een advocaat voor jou een verzoek indient bij de rechtbank. Door de advocaat wordt aan de rechtbank gevraagd om de echtscheiding / de beëindiging van het geregistreerd partnerschap tussen partijen uit te spreken.

Een verzoek kan door één partij worden gedaan (door middel van een eenzijdig verzoek) of door partijen gezamenlijk (door middel van een gezamenlijk verzoek).

Alleen een advocaat (advocaat tevens mediator) kan een verzoek bij de rechtbank indienen. Een mediator die geen advocaat is, kan zo’n verzoek dus niet indienen en zal dus een derde (een advocaat) moeten inschakelen om dit namens hem of haar te doen.

Nevenvoorzieningen – in het kader van de echtscheidingsprocedure

Naast het laten uitspreken van de echtscheiding (of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap) door de rechtbank, zijn er vaak ook andere onderdelen waarover afspraken gemaakt moeten worden danwel waarover de rechter een beslissing moet nemen. We noemen dit nevenvoorzieningen. 

Nevenvoorzieningen kunnen zijn:

 • Gezag en omgang
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie

Voorlopige voorzieningen – in het kader van de echtscheidingsprocedure

Een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank neemt vaak veel tijd in beslag en kan voor veel onrust zorgen. Zeker als jullie er niet in slagen om onderling afspraken te maken, bijvoorbeeld over wie in de woning mag verblijven, bij wie de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben en welke alimentatie er dient te worden betaald.

Middels een voorlopige voorzieningenprocedure kan door de advocaat aan de rechtbank worden verzocht om – voor de duur van de echtscheidingsprocedure – een beslissing te nemen over bepaalde onderdelen. Deze beslissing wordt opgenomen in een beschikking. 

De doorlooptijd van een voorlopige voorzieningenprocedure is kort en ook de uitspraak van de rechter wordt snel gedaan (in de regel twee weken nadat de mondelinge behandeling (= zitting) bij de rechtbank heeft plaatsgevonden).

Let op: ook voor het voeren van een voorlopige voorzieningenprocedure is een advocaat verplicht.

Hoger beroep

Heeft de rechtbank uitspraak gedaan, maar ben je het met deze uitspraak niet eens? Dan kun je tegen deze beschikking hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Dit kan binnen drie maanden na de datum van de beschikking.

Het is niet mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak in een voorlopige voorzieningenprocedure. In sommige gevallen is het wel mogelijk om wijziging van de voorlopige voorzieningen te vragen.

Heeft de rechtbank uitspraak gedaan maar ben je het hier niet mee eens en wil je weten wat je mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met ons kantoor voor advies. Wij kijken graag met je mee wat de mogelijkheden zijn.

Scroll naar boven