BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST NA TUSSENKOMST RECHTER

Een werkgever kan de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (te ontbinden). Hij kan dit doen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van disfunctioneren van een werkgever, maar ook als het UWV de aanvraag voor een ontslagvergunning heeft afgewezen.

De procedure bij de rechtbank verloopt als volgt:

  • De werkgever dient een verzoekschrift in bij de rechtbank. Hierin zal de werkgever uiteenzetten waarom hij van mening is dat de arbeidsovereenkomst dient te worden beëindigd;
  • Vervolgens zal de rechtbank een zitting plannen. Zowel werkgever als werknemer zijn tijdens deze zitting aanwezig. De werknemer zal tijdens deze zitting de gelegenheid krijgen om aan te geven of en zo nee, waarom hij/zij het niet eens is met het verzoek van de werkgever.

De werknemer kan voordat de zitting plaatsvindt aan de rechter kenbaar maken wat hij/zij vindt van het verzoek dat door de werkgever is ingediend (een verweerschrift indienen) en wordt er aan de rechter gevraagd om een transitievergoeding vast te stellen.

De rechter zal beide partijen vragen stellen en vaak ook kijken of het mogelijk is dat werkgever en werknemer alsnog afspraken met elkaar maken. Lukt dat, dan legt de rechter deze afspraak vast in een zogenaamd proces-verbaal.

  • Nadat de zitting bij de rechtbank heeft plaatsgevonden, zal de rechter – indien partijen geen overeenstemming hebben weten te bereiken – een uitspraak doen.

Is het inschakelen van een advocaat verplicht?

Nee, het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen. De regels van het arbeidsrecht zijn complex en als je niet de juiste verzoeken doet, kan de rechter je bijvoorbeeld geen vergoeding toekennen. Wij kunnen je als ervaren arbeidsrechtspecialist goed bij staan en er voor zorgen dat het best mogelijke resultaat wordt behaald. Dus bel mr Brokers (030 -241 -35 46) of mail haar [email protected].

Scroll naar boven