De vaststellingsovereenkomst (VSO)

Je hebt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever ontvangen, maar wat nu? Wij helpen je graag verder. Niet verder lezen maar direct advies? Dat kan. Bel nu met ons kantoor 030-241 35 46 en maak een afspraak.

Onderwerpen

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Laten we beginnen met de vraag: wat is een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zonder tussenkomst van een rechter of het UWV, wordt beëindigd.

Een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden door de werkgever aan de werknemer. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een reorganisatie of een verstoorde arbeidsrelatie.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst staan de voorwaarden opgenomen waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Denk hierbij onder meer aan:

  • Wanneer is de laatste werkdag? Word je eerder vrijgesteld van werkzaamheden?
  • Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst (einddatum)?
  • Is de juiste opzegtermijn in acht genomen?
  • Heb je vakantiedagen? Worden die uitbetaald?
  • Is er in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding of relatiebeding opgenomen? Zo ja, wat gebeurt daar mee wanneer de arbeidsovereenkomst is geëindigd?
  • Heb ik recht op een vergoeding (ook wel beëindigingsvergoeding genoemd)? En zo ja, is deze vergoeding is deze hoog genoeg?

Waarom is het verstandig een vaststellingsovereenkomst te laten controleren?

Wanneer een vaststellingsovereenkomst niet correct is opgesteld, kan dit tot gevolg hebben dat je na het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen recht hebt op een WW-uitkering of dat de WW-uitkering pas later ingaat, waardoor je enige tijd geen inkomen hebt. Dit is natuurlijk heel vervelend en wil je voorkomen.

Daarnaast komt het vaak voor dat in een arbeidsovereenkomst een relatiebeding of concurrentiebeding is opgenomen. Ga je op zoek naar ander werk maar blijven deze bedingen van kracht, dan kan dit problemen geven bij het vinden van een nieuwe baan.

Ook het controleren van de hoogte van een aangeboden vergoeding kan verstandig zijn. In sommige gevallen kan het inschakelen van een advocaat leiden dit tot een hogere vergoeding dan de werkgever in eerste instantie heeft aangeboden.

Berekening transitievergoeding

Middels onderstaande tool kun je berekenen of de vergoeding die je werkgever heeft aangeboden in ieder geval aan gelijk is aan de transitievergoeding. Deze berekening is een schatting. Voor een meer precieze berekening kun je contact opnemen met ons kantoor.

Ik heb mijn vaststellingsovereenkomst al ondertekend, kan ik er nu nog onderuit?

Je kunt een vaststellingsovereenkomst tot 14 dagen (en in sommige gevallen tot 3 weken) na ondertekening nog herroepen. Let er daarbij op dat dit wel schriftelijk moet!

Zijn deze 14 dagen (soms drie weken) al voorbij? Dan is het helaas niet meer mogelijk om de vaststellingsovereenkomst te herroepen. De afspraken tussen jou en je werkgever zijn dan bindend geworden.

Ook goed om te weten

Vaak is het mogelijk om de kosten voor juridisch advies voor rekening van werkgever te laten komen. Ook zijn er veel werkgevers die in de vaststellingsovereenkomst al een artikel hebben opgenomen voor het vergoeden van juridisch advies. Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan mag je van je verzekering vragen dat je een advocaat mag inschakelen om je te helpen op kosten van de verzekeraar!

Scroll naar boven